31
آگوست

مراسم تجلیل از مدیران شایسته سال 1401

مراسم تجلیل از مدیران شایسته سال 1401 در تاریخ پنج مرداد ماه مکان همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این گردهمایی مدیر عامل شرکت آرشین سرام رادوین ، خانم اعظم شفایی، تندیس مدیر شایسته سال 1401 را در کنار دیگر مدیران شایسته ملی دریافت کردند و افتخار دیگری را برای این شرکت به ارمغان آوردند.